Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

07/11/2023

Thông báo sô 1407/TB-CNVSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán

Thông báo sô 1407/TB-CNVSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán

04/11/2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 01 cho năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 01 cho năm 2023

01/11/2023

Nghị quyết số 12/NQ-BM/HĐQT/2023 về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2023 (65% mệnh giá cổ phần)

Nghị quyết số 12/NQ-BM/HĐQT/2023 về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2023 (65% mệnh giá cổ phần)

02/10/2023

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2023

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2023 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty: Thời gian: 09:00 – 12:00 thứ Năm- ngày 12/10/2023 Địa chỉ: Nhà máy Bình Minh Long An – Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. (https://maps.app.goo.gl/prY2HbEmXRuh54Sw9)

22/09/2023

Quyết định của Thanh tra tổng cục thế về xử phạt vi phạm thuế

Quyết định của Thanh tra tổng cục thế về xử phạt vi phạm thuế

15/08/2023

Nghị Quyết HĐQT số 04/QĐ-BM/HĐQT/2023 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

Nghị Quyết HĐQT số 04/QĐ-BM/HĐQT/2023 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

08/08/2023

Tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 3/2023 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 3/2023 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

31/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

27/06/2023

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty

30/05/2023

Công bố giao dịch của người nội bộ

Công bố giao dịch của người nội bộ

11/05/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan

  1 2 3 4 5  ...